Monday, January 10, 2011

RISALAH UNTUK KAUM MUSLIMIN

Meskipun zahir bentuk bashari,

batinnya bangsa terlalu safi,

kerana peri haknya ruhani,

pernah berkata lisannya murni:

sebagai nabi aku terkandungdalam rahasia di Balai Agung,

Padahal Adam masih terapung

antara air dan tanah lempung.meskipun rupaku anak Adam,

darjatku asal lebih kiram.Tatkala Adam belum teringat,

Tatkala Adam belum tersurat,

dan Papantulis belum tercatat,

sudah terpandang oleh kunhi

Zat seri wajahku di dalam mirat.Sinaran sani cahaya kamalat,

pancaran murni asma dan sifat,

rumusan seni segala makhlukat

yang zahir pada cermin hakiakat---

Dalam diriku semua terlibat.~Risalah Untuk Kaum Muslimin~

Prof Syed Muhammad Naquib Al-Attas

0 comments:

Post a Comment

halwa telinga